Đầu ghi hình samtech STD3804

1,386,000

Đầu ghi hình HD kỹ thuật số 4 kênh AHD-NH

– Kết nối từng loại và HỖN HỢP cùng lúc với tất cả 3 loại Full HD + AHD + Analog + IP Camera. Công nghệ UTC điều chỉnh Menu của camera có OSD ngay trên đầu ghi.

– Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn D1

– Chế độ ghi AHD-M/720P: [04CH*AHD-M/720P real-time@25fps]  ~ Chế độ xem lại 04 kênh real-time@25fps

– Chế độ ghi AHDNH / Analog 960H :  [04CH*AHDNH/1080N real-time@25fps]  ~ Chế độ xem lại 01 kênh real-time@25fps